Kaj Blennow, professor vid Sahlgrenska akademin, är en av två mottagare av Nordiska medicinpriset 2017. Foto: Johan Wingborg

Han är en av två mottagare till Nordiska medicinpriset, som också är ett erkännande av hans »epokgörande studier om molekylära mekanismer vid Alzheimers sjukdom«.

Kaj Blennow och hans forskargrupp arbetar bland annat med kliniska prövningar som ska ge belägg för »amyloidhypotesen«, det vill säga tanken att en sjuklig ansamling av proteinet beta-amyloid i hjärnan bidrar till de plack i nervvävnaden som antas orsaka Alzheimers sjukdom. Det pågår kliniska prövningar av nya läkemedelskandidater som minskar bildningen av beta-amyloid, och även antikroppar mot beta-amyloid som visats lösa upp placken.

– Man vet att läkemedlen minskar bildningen beta-amyloid och plackbildningen, men man vet inte om det har effekt på symtomen, säger Kaj Blennow i en kommentar på Sahlgrenska akademins hemsida. Om läkemedlen inte visar sig ha klinisk effekt då vet vi att amyloidhypotesen är fel.

Kaj Blennow och hans kollegor på klinisk neurokemi, är också världsledande på analyser av T-tau, P-tau och Aβ42, biomarkörer som kan visa på begynnande Alzheimers sjukdom långt innan demenssjukdomen visar kliniska symtom.

Nordiska medicinpriset, som delas ut årligen av Stiftelsen för Nordiska medicinpriset i samarbete med Folksam, är ett av Nordens största medicinpriser med en prissumma på totalt en miljon kronor. 2017 års pris avser forskning om demenssjukdomar och ges även till Gunhild Waldemar vid Köpenhamns universitet.