Georg Engel får viktigaste vårduppdraget

Georg Engel kommer närmast från en tjänst som medicinsk rådgivare inom e-hälsa och strategisk IT vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Han har tidigare bland annat varit verksamhetschef för den palliativa kliniken vid Ersta Hospice, verksamhetschef för Centrum för vårdutveckling inom SLL och chefläkare vid SLL:s beställarkontor.

– Uppdraget känns oerhört stimulerande, säger Georg Engel i ett pressmeddelande. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter och tillsammans med medarbetarna utveckla den palliativa vården vid Stockholms Sjukhem ytterligare. Vi ska förstärka det som redan är bra och dessutom våga pröva nya vägar för att stötta de som befinner sig i livets slutskede. Ett viktigare vårduppdrag finns inte i Stockholm.