Erik Renström, ny dekan och Kristina Åkesson, ny prodekan, ska leda medicinska fakulteten i Lund de närmaste två åren. Foto: Sara Liedholm, Lunds universitet

Den nya ledning tillträder uppdraget från och med januari 2018 och leder medicinska fakultetens verksamhet till och med 2020. Båda nytillsatta har erfarenhet av ledaruppdrag inom fakultetens olika verksamheter, men även av nationella uppdrag inom universitets- och forskarvärlden.

– Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har stolta traditioner och mår bra, på många vis överträffar den förväntningarna. Samtidigt lever vi i en tid då teknikutveckling och nya kommunikationssätt skapar ett oerhört förändringstryck som kommer att påverka både oss och den omvärld vi utbildar för. Det kommer att krävas intensivt arbete med både fysisk infrastruktur och nya tankesätt för att skapa förutsättningar för fortsatt framgång, säger Erik Renström i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

– Mycket i mötet med den sjuka människan kommer däremot alltid att vara detsamma. Här är det viktigt att vi håller fast vid tidlösa etiska förhållningssätt när både forskningen och hälso- och sjukvården förändras, tillägger Kristina Åkesson.