Kerstin Albertsson Wikland.

Hon får priset som ett »…erkännande av hennes framstående ledarskap och livslånga gärning inom utbildning och forskning, och stora insatser på området pediatrisk endokrinologi«. Andrea Prader-priset delas ut årligen av den europeiska organisationen för pediatrisk endokrinologi, ESPE.