Lisa Ekselius. Foto: Mikael Wallerstedt.

Hedrad och glad över priset säger hon till Uppsala universitets tidning, Universen:

– Jag ser det som en bekräftelse av det arbete vår forskargrupp lagt ner på att ta psykiatrin i Uppsala dit vi befinner oss i dag.

Priset delas ut årligen vid en ceremoni på Olof Rudbecksdagen till »en forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse».