Ponus Vulkan (t h), studenternas favorithandledare tog emot sitt pris av Alexander Tejera, ordförande i Sveriges läkarförbund Student. Foto: Freja Swärdh

Pontus Vulkan (till höger på bilden) fick sin utmärkelse för att han som handledare kontinuerligt ställer studenterna inför nya utmaningar och ger konstruktiv återkoppling. »Trots en ibland pressad arbetssituation ser Pontus till att skapa tillfällen för studenter att diskutera de medicinska kunskaperna såväl som de etiska, sociala och professionella aspekterna av läkaryrket«, heter det i motiveringen till utmärkelsen. Pontus Vulkan vann priset i konkurrens med sex andra lokala vinnare från hela Sverige.

Sveriges läkarförbund Student ger varje år ett pris till en handledare som har blivit nominerad av medlemmarna, först lokalt och sedan nationellt. Syftet är att uppmärksamma god pedagogik i vardagen som betyder mycket för Sveriges läkarstudenter, enligt Alexander Tejera, ordförande i Sveriges läkarförbund Student.

Handledarpriset 2017 delades ut den 18 november vid Sveriges läkarförbund Students fullmäktigemöte i Linköping.