Forskarna Jan Marsal och Ulrikke Voss delar på miljonanslag.

Jan Marsal, får anslag för att kartlägga mag-tarmkanalens immunsystem vid de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Han avser att utveckla dels en ny metod för att mäta inflammationsgraden i tarmslemhinna på ett mer pålitligt sätt vid inflammatorisk tarmsjukdom, dels att karaktärisera typen av inflammation. Hans forskning ska förhoppningsvis leda till att man bättre än nu ska kunna förutsäga effekten av nya målriktade behandlingar.  

Forskaren Ulrikke Voss får anslaget för att studera uttrycket av en typ av receptorer i tarmen som aktiveras av dofter, eller s k flyktiga substanser, i den omgivande miljön. Målsättningen är kunskap om och förståelse av receptorernas funktion i mag-tarmkanalen ska kunna lägga grunden för utveckling av ny målriktad behandling.

Stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne delar årligen ut anslag för medicinsk forskning. I år är det två forskare vid Lunds universitet inom ämnesområdet gastroenterologi dvs. mag-tarmkanalens sjukdomar, som tilldelas 500 000 kronor var av stiftelsen.