Anna-Karin Lidén – prisad av Sylf Sörmland. Foto: Emma Terner

Utmärkelsen motiveras med att handledning för Anna-Karin Lidén alltid verkar ligga naturligt och nära till hands. »Spontant börjar hon undervisa om olika metoder, hämtar en för att visa ett spännande ultraljudsfynd och spar ett intressant EKG från gårdagens arbetsprov för att kunna visa upp och diskutera kring. Utöver sitt inbjudande sätt, är hon noggrann och systematisk, vilket underlättar för inlärningen och att bli alltmer självständig.«

Anna-Karin Lidén är dessutom »väldigt uppmuntrande och ger bra uppbackning efter behov«. Hon förklaras vara »en starkt positivt bidragande faktor till en bra lärandemiljö på klinfys«.