Stpendier till Lena Axelsson, Helena Erlandsson, Åsa Norén och Helena Rydell. Foto: Njurstiftelsen

Lena Axelsson, medicine doktor och högskolelektor vid Sophiahemmet högskola i Stockholm f planerar att göra en enkät till vårdpersonal för att kartlägga deras kunskap om och inställning till palliativ vård. Hennes forskning handlar om att förbättra omhändertagandet för svårt njursjuka patienter genom att i större utsträckning kombinera palliativ vård med den avancerade specialistvård som dessa patienter ofta får.

Helene Erlandsson, specialist i internmedicin och njurmedicin vid Transplantationskirurgiska och njurmedicinska kliniken på Karolinska sjukhuset, Huddinge ska på ett systematiskt sätt kartlägga resultaten av transplantationer på patienter över 60 år från samtliga transplantationsenheter i landet åren 2000 – 2012. Resultatet ska användas för att dra slutsatser om hur omhändertagandet för de äldre och skörare patienterna kan förbättras ytterligare.

Åsa Norén, transplantationskirurg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset får 100 000 kronor för att forska om orsaker till varför patienter ofta får en nedsatt njurfunktion efter en levertransplantation. Genom att finna orsakerna hoppas hon i nästa steg kunna upptäcka vilka åtgärder som kan sättas in för att förhindra att skadorna uppstår.

Helena Rydell, specialist i internmedicin och njurmedicin och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund får 140 000 kronor för att undersöka om assisterad påsdialys i hemmet kan vara bättre än bloddialys på sjukhus för äldre patienter med flera sjukdomar. Det handlar både om sjukvård och omhändertagande och om patientens livskvalitet.

Det är för nionde året i rad som Stiftelsens för njursjuka delade ut stipendiepengar till forskande kliniker. Stipendieutdelningen ägde rum torsdagen den 23 november i Sahlgrenska sjukhusets aula i Göteborg.