Agneta Holmäng – ny dekan. Foto: Thomas Johansson

Ett område som den nya dekanen vill ta itu med är bemanningsplanering och befordringsgång för att säkerställa att Sahlgrenska akademin har lärarkompetens både inom forskning men också undervisning inom de olika ämnena.

– Det känns mycket roligt och jag är mycket tacksam över det stora stöd som kolleger och medarbete gav mig i valet, säger Agneta Holmäng om sitt nya uppdrag i ett pressmeddelande.