Jonas Grevsten, Katarina Eeg-Olofsson och Zoltán Szabó – årets bästa handledare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Maria Lundberg

Utmärkelsen delas ut varje år av AT-rådet tillsammans med AT-kansliet till någon eller några av de handledare som AT-läkarna nominerat under det gångna året. Priset består av ära, diplom, blommor och biobiljetter och delas ut under uppmärksammade former inför handledarnas kollegor.

AT-läkarna motiverar sina val av pristagare enligt följande:

Jonas Grevsten, AnOpIVA SU/S, »…är en mycket inspirerande och pedagogisk handledare. Han ger lagom med ansvar som gör att man hela tiden utvecklades och lär sig mer.«

Katarina Eeg-Olofsson, Medicinkliniken SU/S, »… är en varm och positiv person som visar ett genuint intresse för utbildning och handledning. Hon ger ovärderligt stöd i alla situationer och delar gärna med sig av sin kunskap och erfarenhet. Katarinas stora engagemang inspirerar och bidrar till AT-läkares professionella utveckling.«

Zoltán Szabó, Psykiatrikliniken Affektiva SU/Ö, »…är en utmärkt och kunnig handledare med gott bemötande som ger välbehövlig och utförlig feedback. Mycket engagerad trots att han ofta haft mycket annat att göra och inte har direkt handledningsansvar. Arbetar på ett patientcentrerat sätt och tar sig alltid tid för AT-läkarnas frågor.«