Ann-Sofie Backman – har råd att cancerforska. Foto: Ulf Sirborn, Bildmakarna KI

Hon arbetar som birädande överläkare på Mottagningen för ärftlig magtarmcancer, Karolinska universitetssjukhuset, och ska i sin forskning klargöra läkemedlet Mesalamins preventiva förmåga vid behandling av kolorektalcancer. Den internationella randomiserade studien ska även undersöka tolerabilitet och effekt vid Lynch syndrom.