Gunnar Axelsson – ST-läkarnas favorit i Sörmland. Foto Rolf Bergström

Det är ST-läkarna inom allmänmedicin i Landstinget Sörmland som ger honom utmärkelsen, för hans engagemang och situationsanpassade och ST-läkarorienterade handledning. Handledningen har stor spännvidd, från förslag på konkret åtgärd av avvikande provsvar till strategier för att ta sig igenom arbetsdagen, samtidigt som den hjälper ST-läkarna att hitta och forma sin professionalitet, framhåller ST-läkarna.

Gunnar Axelsson är sedan en tid tillbaka pensionär men jobbar fortfarande deltid på Vårdcentralen Bagaregatan, Nyköping.