Daniel Åberg – får pris och stipendium. Foto: Maria Lundberg

Motiveringen lyder: »För ett fantastiskt och uthålligt arbete med AT inom SU där Daniel visar stort engagemang och initiativrikt förbättringsarbete på ett positivt sätt för att utveckla AT. Daniel är lyhörd, engagerad, tillgänglig och ett föredöme samt stöd för AT-läkarna på SU.«

Med utmärkelsen följer ett stipendium om 15 000 kr att använda för pedagogisk förkovran.