ST-läkarna Anna Ragnar Eklöf och Jacques Shebehe – prisade för uppsats. Foto: Bengt Karlsson

Jacques Shebehe belönades för hans studie om huruvida återinskrivning på sjukhus inom 30 dagar är ett relevant mått på hur primärvård och kommunal sjukvård fungerar och till Anna Ragnar Eklöf för hennes utvärdering av sömnskola på vårdcentral.

Priserna till bästa ST-uppsats utgörs av ett resestipendium som möjliggör deltagande i internationell kongress.