Olle Ringdén – global livräddare.

Priset delas ut av Center for International Blood and Marrow Transplantation Research, Milwaukee, USA, med motiveringen bl a att pristagaren är en ikon och pionjär inom området stamcelltsransplantation och cellterapi, som har vigt sin karriär åt att rädda liv. Olle Ringdéns forskningsinsatser har räddat tusentals liv över hela världen, framhölls vidare i motiveringen till utmärkelsen.