Elisabeth Darj – invald bland illustra.

Sällskapet är det äldsta akademiska sällskapet i Norge, med kung Harald V som protektor. Att bli invald där anses som mycket prestigefyllt. Elisabeth Darj är en av mycket få utlänningar i sällskapet, dessutom kvinna. Till vardags arbetar hon sedan några år med undervisning och forskning vid universitetet i Trondheim.

Hon har tidigare bl a varit klinikchef vid Akademiska sjukhusets kvinnoklinik i Uppsala.