Annette Theodorsson – läkarstudenternas val.

Kandidat Kork-priset går till den lärare på läkarprogrammet i Linköping som kan få den mest korkade läkarkandidat att förstå. Årets pris till Annette Theodorsson motiveras av studenterna med att hon är en skicklig föreläsare som tar sig tid att svara på frågor av alla de slag.

»Man går från hennes föreläsningar rikare i kunskap och utan frågetecken!«

Utmärkelsen Kandidat Kork är ett vandringspris instiftat 1973 och delas ut varje år av studenterna på läkarprogrammets avgångstermin i Linköping.