Knut Stokkeland – hyllad som mästare av de yngre kollegerna. Foto: Anders Hein

Motiveringen till priset lyder:

»Med ett mycket stort intresse, engagemang och respektfullt bemötande får Knut sina juniora kollegor att fundera och reflektera över allt man kan stöta på i sin vardag som läkare. Han tar sitt Mästerliga handledarskap på fullaste allvar och inspirerar och fyller en med nya insikter efter varje handledarmöte. Knut ställer krav på differentialdiagnostiskt tänkande och noggrannhet, och är en trygg punkt i en annars ibland skrämmande vardag som ny läkare.«