Eva Atlefjord (t h), bästa läkarchefen i Nordvästra Skåne gratuleras till priset av Marie Wedin, ordförande i NVSL. Foto: Mario Medina

Eva Atlefjord valdes ut av styrelsen från en grupp läkarchefer nominerade till priset av medlemmarna i Nordvästra Skånes läkareförening (NVSL). Motiveringen till att valet föll på henne lyder:

»Eva är en utomordentligt bra människokännare med stor empati vilket återspeglas i hennes chefskap. Hennes ledarskap kännetecknas av lojalitet, uppmuntran och av ärlighet. Eva vågar ta obekväma beslut och stå för dem men hela tiden med en förståelse och lyhördhet för konsekvenser – för den enskilda medarbetaren liksom för kliniken som helhet.«

Eva Atlefjord får också beröm för att »…lyckas sporra sina medarbetare till ökade ambitioner« och för att vara »… den första att uppmärksamma och fira framgångar, i det lilla som det stora«.