Martin Nilsson – mottagare av »Den Gyllene Knölen« 2017. Foto: Björn Båtshake

Det är ST-läkarna som röstar fram pristagaren, och deras motivering till att de valde Martin Nilsson lyder:

»Martin visar stor omtanke om såväl sina patienter som sina medarbetare. Han tar sig alltid tid att diskutera och förklara. Martin berättar inte för oss underläkare vad vi ska göra, utan gör oss till medresenärer i hans tankegångar, differentialdiagnostiska överväganden och tveksamheter. På detta vis blir en konsultation med Martin alltid mycket lärorik. Martin briljerar extra mycket i introduktionssituationer där han visar stor omtanke om ny personal. Han är mån om att alla ska känna sig delaktiga och komma igång vilket bidrar till att nya underläkare snabbt blir produktiva.«