Katrin Adrian, utsedd till bästa handledare av yngre kollegor under 2017. Foto: Jakob Nyhlén

Katrin Adrians utmärkelse motiveras så här:

»Katrin har en fantastisk förmåga, att på ett tydligt och pedagogiskt sätt, vägleda och ge stöd i kliniska utmaningar av både praktisk och teoretisk karaktär. Med nyfikenhet, glädje och trygghet bidrar hon till en inspirerande och trevlig arbetsmiljö, som ger möjlighet att växa och utvecklas, både på ett personligt och professionellt plan. Glad och med ett till synes outtömligt tålamod handleder hon underläkare på barnakuten, mån om att det ska bli en bra dag både för personal och patienter.«

Sylf (Sveriges yngre läkares förening) Göteborg delar varje år ut detta handledarpris till någon som utmärkt sig som bästa handledaren för yngre läkare. Priset till Katrin Adrian överlämnades på Göteborgs läkarförenings årsmöte den 22 februari. I priset ingår diplom och ett presentkort på Hagabadet.