Cullbergstipendiater 2018: Gustav Wingquist, Anna Serafin, Fredrik Wikström, Lena Nylander, Carlos J Gutierrez och Maria La Greca. Foto: Natur&Kultur

Årets stipendiater kommer att använda prispengarna till besök på plats av psykiatriska verksamheter i Norge, Senegal, Argentina, Brasilien och Uruguay.

Carlos J Gutiérrez, psykiater på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, ska vid det psykiatriska sjukhuset Centre de Santé Mentale Dalal Xel i Fatick, Senegal, studera den kliniska vardagen, strategier och metoder i den kulturella kontext som råder där. 

Gustav Wingquist och Fredrik Wikström, båda ST-läkare vid Psykiatri Sydväst i Stockholm, ska vid den affektiva kliniken vid Instituto de Psiquiatria, Universidade de Sao Paolo, Brasilien, studera hur man tillämpar kunskaper kring affektiva sjukdomar i Brasilien.

Maria la Greca och Lena Nylander, båda överläkare inom vuxenpsykiatrin i Lund, ska resa till Buenos Aires, Argentina, och Montevideo, Uruguay. De ska där besöka såväl vuxenpsykiatriska som barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter, universitet samt en anhörigförening, för ömsesidigt kunskapsutbyte.

Anna Serafin, överläkare vid psykiatriska mottagningen för unga vuxna, Universitetssjukhuset i Örebro, ska besöka Stavanger Universitetssykehus, Norge, för att studera hur man arbetar med TIPS-modellen för tidig intervention vid psykos hos unga vuxna.

Cullbergstipendiet är instiftat på initiativ av Johan Cullberg, professor i psykiatri, författare, och finansieras av stiftelsen Natur & Kultur. Det delas ut till psykiatrer eller läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST). Syftet är att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri.