Valdemar Grill – belönad för forskningsinsats.

Utmärkelsen, som en gång om året går till en nordisk forskare inom diabetesfältet, delades ut den 12 april i Åbo, Finland. Prisföreläsningen hade titeln: »Friends and foes of the pancreatic beta cell – implications for treatment«.

Valdemar Grill har tidigare varit verksam som endokrinolog i Sverige och Norge och forskat i många år kring bl a orsaker till nedsatt insulinfrisättning vid diabetes. Forskningen har bedrivits parallelt i experimentella-, epidemiologiska-  och behandlingsstudier. Priset delas ut varje år till en enskild forskare av Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD)