Katarina Serell-Nyman och Lars Kinman, årets bästa ST- respektive AT-handledare. Foto: Lena Löfgren

Katarina Serell-Nyman på kirurg- och ÖNH-kliniken valdes till årets ST-handledare med motiveringen: »Du är en ödmjuk kollega med en enorm bank av erfarenhet och kunskap, ger alltid kloka och handfasta råd, vilket ger trygghet till ST-läkare såväl som patienter. Behöver vi hjälp kan man alltid lita på att du ställer upp. En tillgång för hela kliniken”.

Lars Kinman, verksam på medicinkliniken, blev årets AT-handledare »…på grund av sin förmåga att aktivt ta sig tid att handleda i alla situationer. För sitt naturliga sätt att få en helt ny AT-läkare att känna sig inkluderad och välkommen med ett trevligt bemötande redan de första dagarna på kliniken. Genom att alltid vara tillgänglig på telefon och med ett helgons tålamod, engagerat och pedagogiskt förklara och handleda, uppmuntras man som AT-läkare till att fråga när det behövs. Lars är en förebild bland handledare!«

Primärvårdens ST-läkare utsåg dessutom årets sidoutbildningshandledare vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Valet föll på Yanét Wanngård Forsberg, specialistläkare vid kirurg- och ÖNH-kliniken.