Jan Sundquist får prestigefyllt pris.

ERC Advanced Grants syftar till att stödja väletablerade forskningsledare i världsklass i deras innovativa forskningsprojekt. Jan Sundquist får priset för projektet »Bostadsområdet, inverkan av kamrater och familj på psykisk ohälsa och missbruk hos invandrare och deras barn«.

Tillsammans med sin forskargrupp ska han, enligt ett pressmeddelande, »identifiera faktorer på flera nivåer i bostadsområdet och hos kamrater och familj, som kan skydda från psykisk ohälsa och missbruk hos första och andra generationens invandrare«.