Helena Löfgren och Erna Gudalugsdottir fick diplom och namnförsedd kaffemugg för insatsen som bästa AT-handledare. Foto: Pernilla Sahlstrand Johnson

Erna Gudalugsdottir blev vinnare av årets AT-handledarpris med motiveringen: »För sin förmåga att vara pedagogisk och lyhörd samt att vara positiv och lugn även i stressade situationer. Samt för sin förmåga att ge spontan feedback, alltid ta sig tid och låta AT-läkarna få ta plats men ändå alltid finnas som ett stöd i bakgrunden.«

Motiveringen till Helena Löfgrens utmärkelse som bästa AT-handledare lyder: »För att Helena alltid är trevlig, uppmuntrande och respektfull. För att ingen fråga någonsin är för dum för att diskuteras och för att hon trots en vårdsituation med ständig tidsbrist ändå tar sig tid att dela med sig av sin kunskap. Helena är en stjärna mot både patienter och kollegor vilket gör henne till en riktigt bra klinisk förebild för unga kollegor och studenter.«

Priset är nytt och har instiftats som ett led i arbetet för att få till en bättre AT på SUS.

– Vi vill lyfta utbildningsklimatet och då är handledarskapet en helt avgörande ingrediens, säger Pernilla Sahlstrand Johnson, övergripande studierektor på SUS.

Utöver äran får de båda vinnarna ett diplom samt en handgjord kaffemugg med pristagarens namn på.

Genom att lyssna på dagens AT-läkare har projektet »Bättre AT på SUS« identifierat och delvis genomfört en rad olika åtgärder, till exempel:

  • Bättre introduktion med bl a introduktionsinternat
  • Mer kontinuitet och slopande av de kortaste placeringarna
  • Införande av nattjoursvecka
  • Stärkt handledar- och mentorskapet
  • Checklista för att få koll på vad AT-läkarna utfört
  • Mer feedback