Eric Wahlberg – sjukhusdirektör från 1 juni. Foto: Magnus Aronson

Eric Wahlberg har lång erfarenhet av ledaruppdrag inom såväl offentlig som privat vård. Han planerar att behålla sitt akademiska engagemang även efter sitt tillträde som direktör.

Som adjungerad professor vid Linköpings universitet tänker han fortsätta med aktiv handledning och artikelförfattande.

I jobbet som sjukhusdirektör vill han förvalta Akademiska sjukhusets varumärke och rykte av att vara »ett sjukhus som levererar vård av väldigt bra kvalitet, med en stark forskningsanknytning«, enligt Akademiska sjukhusets personaltidning Ronden.