Zoltán Szabó – studenternas inspiratör och nybliven bitr. professor. Foto: Maj-Britt Tornell

Läkarstudenterna motiverar sitt val enligt följande:

»Zoltán beskrivs som en stor motivationskälla som lyckas väcka en stor vilja och nyfikenhet bland studenterna och fortsätta lära sig mer. Han är väldigt mån om elevernas förståelse och ser till att inkludera alla under de föreläsningar och seminarier som han håller i. Vidare, bygger Zoltán upp ett klassrum som har högt i tak, trots att han befinner sig i helklass, där felaktiga svar är tillåtna och ses som något positivt. Han har därmed förmågan att uppmärksamma studenterna och på så sätt nå ut till dem.«