Den nya ledartrojkan för institutionen för medicin i Göteborg är (fr v) Gudmundur Johansson, Anna Rudin och Jan Borén, professorer alla tre. Foto: Elin Lindström Claessen

Alla tre i ledartrojkan engagerar sig starkt i den kliniska forskningen som de själva avser att fortsätta bedriva aktivt.  Jan Borén forskar kring kardiovaskulär lipidmetabolism, Anna Rudin inom inflammation och reumatiska sjukdomar och Gudmundur Johansson kring hormonell reglering av kroppsmetabolism.

– Jag upplever att vi har ett stort kollegialt stöd, och det är både hedrande och glädjande, säger Anna Rudin på Sahlgrenska akademins webbsida. Jag tycker att det ska bli spännande att ingå i institutionsledningen, och eftersom jag också arbetar aktivt som överläkare på sjukhuset känner jag att jag kan stärka det kliniska perspektivet i ledningsarbetet.