Kristina Hagwall – läkarstudenternas favorit. Foto: Johan Adelgren

Till denna utmärkelse tillkommer ett forskningsstipendium om 10 000 kr. Kristina Hagwall får priset för »utomordentligt och outröttligt arbete och engagemang för läkarstudenternas utbildning, såväl på kursen i Klinisk medicin (T5/T6), som under andra kurser inom Läkarprogrammet på KI samt som utbildningsansvarig på Hjärtkliniken«. Studenternas omdöme om henne var bl a:

»Trevlig, bra handledning med förklaringar, vilja att utbilda.«

»Pedagogisk, rolig, snäll och som ser till att man vågar och får göra saker!«

»Hennes studentengagemang och kompetens och smittande positivitet är inspirerande!«

»Tar sig tid att att förklara allt trots hon har mycket att göra och får en verkligen att känna sig som en del av avdelningen.«