Per Stål – pristagare.

Thuréuspriset delas ut varje år från Stiftelsen Thuréus fond för odontologisk och stomatologisk forskning jämte plastikkirurgi. Pristagaren utses av en prisnämnd vid Umeå universitet som motiverar årets val av Per Stål enligt följande:

»Han är en pionjär inom forskningen om muskulaturens struktur och funktion i munhålan och angränsande områden. Denna muskulatur återspeglar på ett unikt sätt områdets speciella förhållanden och livsviktiga funktioner och skiljer sig markant från t ex extremiteternas muskulatur. Han har i sin forskning bl a visat hur sömnapné påverkar gommens muskulatur och hur dessa muskelgruppers kärlförsörjning påverkas vid olika smärttillstånd i området. Hans forskningsområde tillika undervisning har haft en stor betydelse för kopplingen mellan odontologin och andra medicinska områden.«