Rune Johansson tog emot sitt pris från Björn Hansell, styrelseledamot i Sylf Värmland. Foto: Landstinget i Värmland.

Rune Johansson tilldelas priset med följande motivering: »En inspirerande handledare som oavsett arbetsbörda tar sig tid att skapa en välkomnande miljö och främja lärande. Handledning som ständigt närvarar genom otvungen och konkret feedback och genom att alltid minnas yngre kollegor när lärorika patienter och statusfynd uppenbarar sig. Att år ut och år in outtröttligt finnas där för kollegorna, att vid varje möte smitta av sig av intresset och uppskattningen för neurologi och med detta bereda motiverade och kunniga läkare i nästa generation.«

– Detta är något av det bästa man kan få. För mig handlar handledning om att få dela med sig och visa på alla sidor när det kommer till att vara läkare, säger Rune Johansson på Landstinget Värmlands webbsida.