Ansam Al-Bayatti satsar stipendiet på förbättrad HS-vård.

HS är en inflammatorisk hudsjukdom. Den kallas även acne inversa och kännetecknas av inflammation i huden och uppkomst av knölar, sår och bölder. Sjukdomen är ganska okänd trots att den drabbar omkring en procent av befolkningen, oftast yngre personer, främst kvinnor i fertil ålder.

– HS har många symtom och leder ofta till dålig livskvalitet. Många patienter har väntat länge innan de får behandling. De kan vara ledsna, ha ont, utslagen luktar illa och en del isolerar sig på grund av sin HS-sjukdom, säger Ansam Al-Bayatti på sjukhusets hemsida.

Stipendiet ska användas till utbildning för att förbättra vården av HS, både på sjukhuset och i primärvården, enligt Ansam Al Bayatti.

SPIRA-stipendiet, som SSDV:s stipendium heter, instiftades 2014 av Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi och biopharmaföretaget AbbVie.