Birgitta Evengård får prestigefylld medalj. Foto: Mattias Pettersson

– Jätteroligt och ett kvitto på att vi har satt Umeå på kartan inom arktisk hälsoforskning. Jag hoppas att priset uppmuntrar till en fortsatt satsning där klimatförändringarna även kommer in i den medicinska utbildningen, säger Birgitta Evengård i ett pressmeddelande.

Birgitta Evengård är sedan länge engagerad i kopplingen mellan klimat och hälsa. Hon är en av ledarna i det arktiska forskningsprojektet CLINF som sträcker sig från Grönland till östra Sibirien. Projektet är tvärvetenskapligt med såväl klimatforskare som ekologer, veterinärer, samhällsforskare, urfolksspecialister och medicinare.

Jack Hildes-medaljen som delas ut vart tredje år är ett internationellt erkännande för personer som i sin yrkesgärning har bidragit med framstående insatser för medicin och hälsa i det arktiska området. Priset är uppkallat efter den kanadensiske läkaren och forskaren John Arthur Hildes (1918-1984).