Gerdt Riise – professor från och med den 1 augusti.

Gerdt Riise är överläkare på Lungmedicin och sedan drygt tio år medicinskt ansvarig för lungtransplantationsverksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hans forskning handlar om mekanismer för utveckling av akut och kronisk avstötning efter lungtransplantation. Forskningen syftar till att kunna förebygga och behandla dessa komplikationer, och därmed förlänga och förbättra livet för lungtransplanterade patienter.