Kevin Mani belönad för unik forskning. Foto: Staffan Claesson

Kevin Mani har studerat olika möjligheter att förebygga utveckling av bråck i kärlväggen, dels genom medicinsk behandling, dels genom att på olika sätt optimera kirurgisk behandling.

Tillsammans med forskarkolleger i ett internationellt samarbetsprojekt har han undersökt hur pulsåderbråck behandlas i elva olika länder på tre kontinenter, och funnit överraskande skillnader i handläggningen mellan länder och sjukhus. Fynden publicerades i tidskriften Circulation, och visar enligt Kevin Mani på behov av standardisering.

– Nya operationsmetoder gör att vi idag kan behandla många patienter med pulsåderbråck med minimalinvasiv kirurgi. Resultaten har förbättrats kontinuerligt, men fortfarande utgör operation en risk. Förhoppningen är att förbättra vården för dessa patienter med säkrare operationer och bättre förebyggande behandling, säger Kevin Mani i ett pressmeddelande.

Stora forskarpriset delas ut årligen sedan 2004 och renderar mottagaren 200 000 kr, förutom äran. Kandidaterna till utmärkelsen får inte ha fyllt 45 år och nomineras av sjukvårdsregionerna.