Martin L Olsson – ny president för ISBT.

Martin L Olsson talade i samband med tillträdet vid en ceremoni i Toronto, Kanada.

Han utsågs till President-Elect redan 2016 efter en omröstning bland ISBT:s samtliga medlemmar. Han har tidigare innehaft nyckelposter inom organisationen, som styrelseledamot (Director of WHO Region Western Europe) 2006–2008 samt som Scientific Secretary 2011–2015. Det senare uppdraget omfattade ansvaret för det vetenskapliga programmet vid ISBT:s samtliga internationella och regionala kongresser under perioden.

Åren 2020–2022 kommer Olsson att sitta kvar i Executive Committee i styrelsen som Immediate Past President och därefter utses till ISBT Honorary Member.