Birgitta Essén – utmärkt forskare.

Birgitta Essén får utmärkelsen för sin »…banbrytande forskning kring utrikesfödda kvinnors hälsa. Inom ett dolt och tabubelagt område har hon kombinerat medicinsk vetenskap med antropologisk kulturanalys med syftet att värderingskonflikter ska undvikas, invanda rutiner omvärderas, patientnyttan ökas och sjukvården på så sätt förbättras«. Akademien belönar att hon genom sin forskning därvid är en brobyggare mellan samhällsvetenskap, humaniora och medicin. Prissumman uppgår till 100 000 kronor.