Tomasz Stypa ger ST-läkarna självförtroende. Foto: Joanna Romell

ST-läkarna motiverade sitt val av pristagare så här:

»Framför allt för vår kirurgiska utbildning är Tomasz ovärderlig. Att som ST-läkare få operera med Tomasz innebär inte bara att få ta del av en mycket erfaren och kunnig kirurgs kunskap, utan också att själv tidigt få praktisk kirurgisk träning. Tomasz ger snabbt kniven vidare, han ger sina ST-läkare självförtroende och vågar även utmana oss att utföra nya moment. Som bakjour är Tomasz snabb när man behöver hjälp, trygg i sina beslut men lyckas också med konststycket att i akuta situationer stötta oss ST-läkare i att våga ta egna beslut, lita på våra egna bedömningar och självständigt handlägga akut obstetrik och gynekologi.«

Tomasz Stypa tog emot priset i slutet av augusti i Uppsala, i samband med »SFOG-veckan«, den nationella konferensen för gynekologer och obstetriker.