Anna J. Henningsson – forskar kring borreliainfektioner.

– Jag har forskat om detta i snart femton år och det är givetvis väldigt roligt att mitt och forskargruppens arbete uppmärksammas, säger Anna J. Henningsson i ett pressmeddelande.

I det belönade projektet kommer hon och kollegoerna att studera genetiska variationer i vissa immunreglerande gener, immunförsvarets signalmolekyler, cytokiner och kemokiner samt hjärnskademarkörer hos patienter med olika förlopp efter en Borrelia-infektion. Syftet är att skaffa en djupare förståelse för de bakomliggande sjukdomsmekanismerna. Förhoppningen på längre sikt är att hitta kliniskt användbara biomarkörer för pågående infektion och för prognos.

Translationella priset delas ut vid Läkaresällskapets årshögtid den 13 november.