Susann Järhult – draghjälp för ST-läkarna. Foto: Anja Westman

Det går som tåget när Susann Järhult verkar i jobbet som studierektor. Det anser ST-läkarna i akutsjukvård som prisar henne för stort engagemang och god ledarskap. Hon utnämns till Årets Lokomotiv »…för sin okuvliga framåtanda, starka drivkraft och sin lyhördhet i rollen som studierektor«.