Claes Ohlsson, professor och prisad forskare. Foto: Elin Lindström Claessen

Claes Ohlsson belönas för sin forskning gällande osteoporos, bl a för banbrytande studier på hormoners och geners betydelse vid sjukdomsförloppet. Han och hans forskargrupp har visat hur hormoner, gener och tarmbakterier påverkar benmassan och förutsättningarna för utveckling av benskörhet.

– Det är fantastiskt roligt att osteoporosforsningen i Göteborg uppmärksammats med detta fina och mycket stora pris, säger Claes Ohlsson på Göteborgs universitets hemsida. Vi arbetar nu vidare med de projekt som jag fått priset för, det vill säga att identifiera nya läkemedelsmål för osteoporos och nya biomarkörer för att identifiera patienter med hög frakturrisk.

Anders Jahres stora medicinska pris delas ut av Universitetet i Oslo.