Darcy Wagner – kan forska vidare. Foto: Kennet Ruona

Darcy Wagner och hennes kolleger försöker konstruera konstgjord lungvävnad genom att kombinera syntetiskt material med biologiska celler och låta dem växa i en bioreaktor. Med hjälp av pengarna från ERC ska forskargruppen nu undersöka om modern 3D bioprinting kan användas för att skapa komplexa vävnadsstrukturer som i förlängningen kan ersätta lungvävnad. Metoden skulle på lång sikt kunna utvecklas till att erbjuda ett alternativ till lungtransplantation.