Torbjörn Blixt – allmänläkarnas bästa vän.

Motiveringen till utmärkelsen lyder: »Torbjörn Blixt utnämns till Årets allmänläkarvän 2018 för sitt starka utbildningsintresse och sin entusiasmerande handledningsförmåga samt sin förmåga att strukturera upp och tillhandahålla ett evidensbaserat kunskapsunderlag i en specialitet där man annars lätt kan gå bort sig.«