Mikael Bodelsson – vinnaren av 2018 års pedagogiska pris i Lund-Malmö. Foto: Josefina Frenander

Mikael Bodelsson undervisar på läkarprogrammet och det är läkarstudenternas val att han skulle få årets utmärkelse. Motiveringen till beslutet lyder:

»Mikael är lyhörd till alla studenters idéer och åsikter. Han arbetar efter att studenten står i centrum för lärandet och ger sig inte förrän han är helt införstådd med att studenten i fråga har förstått. När man som student sitter och får handledning av Mikael är alltid papper och penna framme och det slutar varje gång med bilder, schematiska teckningar och figurer som på ett tydligt sätt förklarar teorin bakom fenomenen.«

Studenterna anser vidare att Mikael Bodelssons undervisning bidrar till att de » växer som studenter och framtida biomedicinare/läkare«.