Jonas Millgård – diplomerad. Foto: Ellen Vesterlund

I motiveringen till priset betonas att Jonas Millgård är en påläst handledare. Trots hög belastning i en pressad klinisk vardagg tar han sig tid att handleda. »Han benar upp ämne för ämne och förklarar pedagogiskt, öppnar upp för diskussion och inga frågor är för dumma att ställa”, heter det i Sylfs motivering. Det spås vidare att ST-läkare som får Jonas Millgård till handledare »får en fantastisk handledning och ett ypperligt tillfälle att förkovra sig«.