Jannet Svensson, Köpenhamn, t v, (Foto: Privat ) och Joey Lau Börjesson, Uppsala, t h, (Foto: Cina Stenson) är 2018 års Johnny Ludvigsson-pristagare.

Jannet Svensson har fått priset för sin epidemiologiska forskning kring typ 1 diabetes epidemiologi, och det stora engagemang hon har som förespråkare för tonåringar som lever med typ 1 diabetes. Enligt motiveringen från Barndiabetesfondens priskommitté »har Jannet Svensson visat en imponerande kreativitet och produktivitet både inom klinik och forskning« och har »arbetat kliniskt och forskningsmässigt på ett föredömligt vis med det övergripande målet att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar med typ 1 diabetes«. Jannet Svensson har även varit drivande i att bygga upp ett nordiskt nätverk för diabetesregister (NordicDiabKids).

Joey Lau Börjesson tilldelas priset för att hon »genom avancerade experimentella studier skapat en ökad förståelse kring hur transplanterade insulinproducerade celler förändras av sin nya miljö i olika implantationsorgan och hur överlevnaden och funktionen av de transplanterade cellerna kan förbättras med bland annat stamcellsmodifikation«, enligt motiveringen. »Fynden kan leda till förbättrade resultat vid klinisk ö-transplantation och ge en grund till hur stamcellsframtagna insulinproducerande celler på bästa sätt kan utvecklas som cellterapi.«