Forskningen säkrad för Anna Smed Sörensen.

Orsaken till sarkoidos är delvis okänd men forskarna misstänker såväl genetiska som miljömässiga faktorer. Anna Smed Sörensen och kolleger i forskargruppen arbetar med att öka kunskapen om de immunceller som aktiveras i början av inflammationen, med målsättning att i framtiden kunna ställa säkrare prognoser för sjukdomsförloppet och utveckla bättre behandlingsmetoder.

– Hjärt-Lungfondens anslag ger oss möjlighet att bedriva forskning som kan leda till att färre svenskar blir kroniskt sjuka i sarkoidos. Om vi tidigare identifierar vilka personer som riskerar att drabbas allvarligt av sjukdomen kan det förhoppningsvis leda till förebyggande och mer effektiv behandling, säger Anna Smed Sörensen, i ett pressmeddelande.

I Sverige diagnostiseras ungefär 1 200 personer årligen med sarkoidos, och ett 30-tal dödsfall inträffar i landet varje år på grund av sjukdomen.