Teresa Ullberg – pekar på brister. Foto: Johanna Sandahl

Teresa Ullbergs avhandling baserades på 35 000 patienter med stroke som registrerats i det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke. Studien avslöjar att det saknas en strukturerad långsiktig strokevård som är lika för alla. Skillnader i uppföljningen förekommer beroende på vilket sjukhus patienten söker sig till och var i landet patienten bor. Äldre, funktionsnedsatta drabbas extra mycket och riskerar att hamna mellan stolarna.

Sparbanken Skånes forskningspris finansieras av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta som 2016 donerade 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet över sex år och varav en del, 100 000 kronor, varje år delas ut till en forskare som visat prov på särskilt framstående strokeforskning.